I ZAJĘCIA:
Zapoznanie się i wysłuchanie oczekiwań

Tematyka przedporodowa

 1. Fizjologia ciąży (I, II,III trymestr).
 2. Zasady higieny i prawidłowego odżywiania kobiety ciężarnej
 3. Wysiłek fizyczny i praca zawodowa ciężarnej
 4. Badania konieczne w ciąży:
 5. Gestoza (nadciśnienie tętnicze, obrzęki, białko w moczu)
 6. Cholestaza ciążowa
 7. Objawy powikłań ciąży
  - ocena poziomu glukozy
  - przebarwienia skóry
  - żylaki odbytu
 8. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie dna miednicy - omówienie + ćwiczenia

II ZAJĘCIA:
Przygotowanie do porodu

Część teoretyczna

 1. Narządy uczestniczące w ciąży i porodzie
 2. Symptomy przepowiadające poród
 3. Objawy zaczynającego się porodu
 4. Wpływ hormonów na przebieg porodu
 5. Znaczenie bólu porodowego
 6. Przyczyny nasilania się bólu porodowego (obniżenie poziomu endorfin)
 7. Naturalne sposoby indukcji porodu
 8. Przebieg I-go okresu porodu
 9. Potrzebne dokumenty i „torba ciężarnej”- przybory dla matki i dziecka
 10. Metody łagodzenia bólu porodowego

III ZAJĘCIA:
Poród

Część teoretyczna

 1. Omówienie II okresu porodu
 2. fazy II-go okresu porodu
 3. czynniki wpływające na czas trwania II-go okresu porodu (budowa kanału rodnego ,wielkość dziecka, opór tkanek miękkich (żel położniczy, siła skurczy, opory emocjonalne rodzącej, strach przed wypuszczeniem dziecka, zmęczenie rodzącej, oziębienie ciała, napięcie pośladków, krocza i ud)
 4. oddychanie w II fazie porodu
 5. rola partnera
 6. parcie - odruch bezwarunkowy

Część praktyczna

Techniki oddychania podczas I-go i II-go okresu porodu

IV ZAJĘCIA:
Porody zabiegowe + ćwiczenia

 1. Porody zabiegowe
 2. Poród przez cięcie cesarskie
 3. Poród w wodzie
 4. Nauka i ćwiczenia prawidłowego oddychania
 5. Pozycje okołoporodowe (omówienie + ćwiczenia)

V ZAJĘCIA:
Połóg

I wczesny połóg- omówienie

Połóg

 1. Fizjologia połogu- zmiany zachodzące w organizmie kobiety
 2. Higiena w połogu (pielęgnacja rany krocza lub rany pooperacyjnej)
 3. Najczęstsze problemy okresu poporodowego i wczesne objawy powikłań
 4. Powrót do sprawności fizycznej po porodzie

VI ZAJĘCIA:
Problemy laktacyjne

 1. Pękające brodawki
 2. Zaburzenia w przepływie pokarmu (nawał , zastój, zapalenia, ropień)
 3. Płaskie lub wciągnięte brodawki
 4. Ćwiczenia rozciągające 

VII ZAJĘCIA:
Pokarm kobiecy - nie ma lepszego

 1. Dieta mamy karmiącej
 2. Skład mleka matki- zalety
 3. Różnicowanie się pokarmu kobiecego